آدرس

 

 

 

دفتر مرکزی:

تهران ، خیابان آزادی، روبروی خیابان حبیب الهی،

خیابان شهیدان، برج زیتون،طبقه دهم، واحد A2

تلفن تماس:       (10 خط)970 73  660 (021 )98+

فاکس:                        972 73 660 (021)98+

سایت اینترنتی: www.parsianghaleb.ir

پست الکترونیکی: info@parsianghaleb.ir

مدیرعامل:  مجیدزمانی             25 49 149 0912  98+

مدیربازرگانی: محسن نادی      58 77 535 0912  98+

مدیر فروش :  حمید زمانی      02 15 300 0912  98+    و       488 50 54 0912  98+

mohsen52nadi@yahoo.com

کارخانه شماره یک: رباط کریم،جنب شهرک صنعتی نصیرآباد

کارخانه شماره دو: شهر صنعتی پرند