فروشگاه

 

با اعتقاد به اصول و فرآیند مشتری مداری در عرضه محصولات مورد نیاز صنعت ساخت و ساز جهت فراهم نمودن زمینه های راحتی مشتریان محترم بویژه در قالب سفارش های محدود و مختصر اقدام به تشکیل فروشگاه سایبری نموده و بخشی از محصولات مدولار خود را در این بخش به راحتی و بدون پیش نیاز دراختیار مشتریان محترم و گرامی خود قرار خواهیم داد...

حتی این دسته از مشتریان عزیز به منظور کسب اطلاعات بیشتر درزمینه محصولات مورد خریداری می توانند دراین قسمت به برخی از اطلاعات دسته بندی شده و مهم دسترسی داشته باشند...