قالب‌های گرد ستون

           
جهت اجراي ستون با مقطع دايره با توجه به اندازه و قطر و ارتفاع ستون ،قالب هاي خاصي طراحي و ساخته مي شود.
معمولا مقطع ستون هاي گرد از دو سگمنت 180 درجه تشکيل مي گردد و سگمنت هاي فوق توسط کلمپس فولادي نشکن به يکديگر متصل مي گردند
ضخامت ورق سطح اين قالب ها 3 ميليمتر و تسمه هاي آن از ورق 5 ميل مي باشد. درموارد ي که سازه گرد قطر بالايي دارد جهت تقويت بيشتر از ناوداني به جاي ورق 5 براي مهارپيرامونی و مهارعمودي اين قالب استفاده مي شود.