داربست‌ها

 ،0کگم..ودار 

برای اجرای کفراژبندی سازه های سنگین و مرتفع بیش از 5 مترارتفاع به جای جک های سقفی از داربستها استفاده می شود.بارشد و توسعه صنعت ساختمان چهره داربستهای ساختمانی از حالت اولیه و سنتی (داربست لوله ای) به اشکال جدیدتر و با قابلیت باربری بیشتر و مزایای دیگری از قبیل:

- ایمنی بیشتر

- وزن کمتر

- سرعت نصب و بازکردن زیاد

- قابلیت انعطاف پذیری بیشتر

- سادگی مونتاژ قطعات و عدم نیاز به استادکارماهر

- دوام و طول عمر

- قیمت های مناسب

- امکان محاسبات دقیق باربری سیستم داربست

تغییریافت.