سیستم قالب‌های خاص

 

همانگونه که از نامش پیداست، بایستی بر اساس نوع اجرا و محل اجرای طرح، دارای نقشه از پیش طراحی شده ای باشد که یا توسط مشتری آماده و ارائه می گردد و یا توسط گروه فنی و مهندسی پارسیان قالب تهیه و جهت ساخت قالب مورد نظر ارجاع می شود.