سیستم قالب‌بندی مدولار

  
مقدمه:
وقتي از قالب فلزي بتن صحبت مي کنيم از مضمون مدولار که "مطابق اندازه و مقياس" است فراتر رفته وبا محصولاتي داراي تنوع و کاربردهاي بسيار درقالب بندي براي ساخت و ساز روبرو مي شويم .به جرات مي توان گفت درمسير رشد دانش و فناوري صنعت ساخت و ساز امروزه قالب فلزي و تجهيزات قالب بندي بتن جايگزين مناسبي براي چوب و تخته و ... شده است . هماهنگي ناشي از صلبيت بتن و قالب فلزي مدولار بشر را درادامه ساخت وساز نوين در سرتاسرجهان ياري مي نمايد. 
معرفي 
اين قالب ها با ابعاد ثابت 1 و 1/5 و 2 متري درطول و ابعاد متغير 10 الي 50 سانتي در عرض و دردو نوع خم دوبل و تسمه اي جوشي درراستاي يک هدف توليد مي شوند.ازساير تجهيزاتي که بعنوان مکمل و حامي اين قالب ها دربرپايي سازه هاي مختلف مسکوني و پروژه هاي عمراني به کارمي روندنيز ميتوان دراين تعريف نام برد ازقبيل :انواع کنج ها يا گوشه ها (کنج بيروني ،کنج داخلي،کنج پخي،کنج ماهيچه اي،کنج صفر(نبشي پانچ شده)،  انواع پشت بند و حمايت کننده(سولجر،قيدستون،پلتفرم،سکوي بتن ريزي،دوپيچ بزرگ وکوچک،لوله هاي داربستي، قيد(نگهدارنده) ستون)، انواع داربست هاي ساختماني (مثلثي،چکشي،ستاره اي)، انواع اتصالات که همه آنها درابعاد و اندازه هاي متفاوت و باکاربردهاي گسترده ساخته مي شوند.
ساختارو روش توليد
همانگونه که از نامش پيداست ازفلز ساخته مي شود . فلز دراشکال گوناگوني چون ورق ، لوله وميلگرد پس از طراحي اوليه درمعرض برش کاري، خم کاري، نورد، پرس کاري، ماشين کاري، مونتاژ و جوشکاري، رنگ کاري و آبکاري دراشکال گوناگون محصولاتي متفاوت را با عنوان "تجهيزات قالب بندي بتن" ارائه مي دهد.
قالب هاي مدولار که قالب هاي همه کاره نيز ناميده مي شوند بر اساس مدول هاي 5 سانتي متري (مضرب هاي عدد 5) طراحي و ساخته شده است. اين قالب ها که در ابعاد و اندازه هاي متنوعي توليد مي شوند. بيشترين کاربرد را در قالب بندي سازه هاي بتني دارند.
يک قالب مدولار از يک ورق رويه  و چهار تسمه پانچ شده در لبه و تسمه هاي سخت کننده (تقويتي) تشکيل شده است. کليه قطعات از جنس فولاد ساختماني مي باشد. ورق رويه داراي ضخامت 3 ميليمتر است در قسمت هاي لازم به وسيله تسمه هاي سخت کننده تقويت شده است. اين تسمه ها علاوه برايفاي نقش تقويت کننده ورق رويه، اتصال قطعات قالب ها به يکديگر و به پشت بندها را امکان پذير مي کنند.
فواصل سوراخ هاي پانچ شده روي تسمه هاي چهار طرف هر قالب، طوري در نظر گرفته شده است که قالب هاي با ابعاد مختلف را مي توان از هر جهت به يکديگر متصل نمود. شکل سوراخ ها و ابعاد آن ها طوري طراحي شده که استفاده از گوه يا کلمپس جهت اتصال به راحتي انجام مي شود. قالب هاي مدولار در عرض هاي 10، 15، 20، 25، 30 ، 35، 40، 45 و 50 سانتي متر و طول هاي 100، 150 و 200 سانتي متر توليد مي گردد. علاوه بر اين، قالب با مدول هاي متفاوت بر اساس سفارش کارفرما قابل ساخت خواهد بود. قالب هاي مدولار گروه تولیدی،صنعتی و بازرگانی پارسیان قالب داراي استحکام و دوام بالايي هستند، به طوري که يک قالب مدولار مي تواند بيش ار يکصد و پنجاه بار مورد استفاده قرار گيرد.
کاربرد
ساخت قالب فلزي بتن با ابعاد مختلف و ضريب تغيير عرض به ميزان 5 سانتيمتر به کاربران و متصديان قالب بندي بتن در اجراي عمليات قالب بندي کمک شاياني ميکند. ميتوان با ترکيبي از قالب هاي مدولار و غيرمدولار و سايرتجهيزات قالب بندي بتن، درساخت و برپايي اجزاي سازه اي شامل فونداسيون و شناژ، ستون چهارگوش و مدور، ديواربرشي، ديواردوطرفه و يکطرفه، کف، سقف، تير ودال، بهره برد. همچنين در ساخت سايرسازه هاي ساده و پيچيده وپروژه هاي عمراني نيزميتوان ازمجموعه به هم پيوسته اي از قالب ها و تجهيزات قالب بندي مدولار بتن استفاده کرد.
مزايا
ضمن اجراي سازه ها با استفاده از قالب فلزي ميتوان به سازه اي استوار و ايمن و زيبا دست يافت.به لحاظ صلبيت و استحکام و تقويت هاي ايجادشده در تجهيزات قالب بندي پارسيان قالب، با اندکي دقت و رعايت طريقه نگهداري، ميتوان از آنها به عنوان ابزار کاردائمي با عمرطولاني بهره گرفت. افزايش سرعت کار قالب بندي و استانداردسازي ساخت و ساز و تناسب با شرايط اقليمي و اقتصادي واجتماعي کشور از ديگر مزاياي کار با قالب هاي فلزي پارسيان قالب هستند.