اطلاعات محصول

 

آنچه درارتباط با انواع محصولات تولیدی و قابل عرضه پارسیان قالب و گسترش حیطه اطلاعات کاربردی آنها باشد را در فایل های جداگانه به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان محترم سایت خواهیم رساند.این بخشی از وظیفه حرفه ای ما به عنوان یکی از دست اندرکاران تولید تجهیزات قالب بتن خواهد بود.