افتخارات

عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ...

عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت،معدن و تجارت

عضویت در انجمن بتن ایران

گواهینامه استاندارد ایزو 9001